Best Western Vrigstad Hotel & Konferens

Välkommen till en miljövänlig mötesplats

Meeting Småland har tagit ett strategibeslut gällande mötesplats Vrigstad Värdshus. Nu är inte fokus bara på närproducerad mat. I vår ständiga utveckling för miljön har det hänt mycket under 2014. Svanenmärkning, konvertering från olja till bergvärme, installation av modernaste värmeåtervinningen och installation av Sveriges största solcellsanläggning på ett hotell.

Vi gör en stor insats för miljön och vi hoppas att ni som gäster väljer en grönare anläggning. I slutändan blir vi alla vinnare!

 

Vad innebär Svanenmärkningen?
En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället.

Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.
Verksamheten arbetar aktivt med att minska avfallsmängderna och vattenförbrukningen. En Svanenmärkt verksamhet arbetar också med att optimera användningen av kemiska produkter. De produkter som används är i hög grad miljömärkta.

Restauranger som blivit Svanenmärkta uppfyller stränga krav på vilka råvaror som köps in och används. Svanenmärkta restauranger använder också en hög andel ekologiska livsmedel.

Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2018 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse